Nobelpoort

De Nobelpoort

De Nobelpoort is een van de drie overgebleven stadspoorten van de Nederlandse stad Zierikzee. De poort is landinwaarts gesitueerd en dateert uit het midden van de 14e eeuw. Zierikzee is de enige stad in Nederland die nog drie middeleeuwse poorten bezit en sinds de 16e eeuw ook bijna ongewijzigd zijn sinds dien. De Nobelpoort staat in het noorden van Zierikzee en is ook de oudste poort van de drie. 

Restauratie

In 1591 werd de poort gerestaureerd met stenen van het vervallen kerkgebouw van Westerschouwen. In de jaren 1973-1979 werd de poort op deskundige wijze gerestaureerd. In 1979 vond de laatste restauratie plaats. De kosten hiervan bedroegen toen € 665.241,80. In 2005 zijn de torens opnieuw gevoegd, is de kap tegen houtworm behandeld en zijn diverse onderdelen van de kap vernieuwd.

Locatie