Bescherming van de Delta

Vroeger was Schouwen-Duiveland een redelijk geïsoleerd eiland, net als de rest van Zeeland. Inmiddels liggen er vele verbindingen met andere Zeeuwse eilanden. Denk aan de Oosterscheldekering, de Brouwersdam, de Grevelingendam, de Krammersluis, de Philipsdam en de Zeelandbrug. Met uitzondering van de Zeelandbrug, behoren ze allemaal tot de Deltawerken, het verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee.