Bescherming van de Delta

Vroeger was Schouwen-Duiveland een redelijk geïsoleerd eiland, net als de rest van Zeeland. Inmiddels liggen er vele verbindingen met andere Zeeuwse eilanden. Denk aan de Oosterscheldekering, de Brouwersdam, de Grevelingendam, de Krammersluis, de Philipsdam en de Zeelandbrug. Met uitzondering van de Zeelandbrug, behoren ze allemaal tot de Deltawerken, het verdedigingssysteem tegen hoogwater uit zee. 

Er zijn nog negen Deltawerken die Zuidwest Nederland beschermen tegen extreem hoog water: 

Hollandse IJsselkering afgerond in 1958 

Zandkreekdam afgerond in 1960  

Veerse Gatdam afgerond in 1961  

Volkerakdam afgerond in 1969  

Haringvlietdam afgerond in 1971  

Bathse Spuisluis afgerond in 1987  

Oesterdam afgerond in 1987  

Hartelkering afgerond in 1997  

Maeslantkering afgerond in 1997