Oosterland

Als je Oosterland binnenrijdt, zie je verrassend veel mooie villa’s met grote tuinen; het dorp heeft een deftig entree. Verder valt direct de molen op en als je de weg helemaal uitrijdt, sta je plots voor de Sint Judocuskerk. Hoewel Oosterland veel heeft geleden door verschillende overstromingen, zoals tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp, zijn er toch een aantal monumenten bewaard gebleven die de moeite waard zijn om te ontdekken. 

Kerk en rijksmonument

Oosterland valt niet alleen op door de villa’s. Ook de kerk is anders dan in andere dorpen. Zoals je zult zien heeft de toren van de Sint Judocuskerk, gebouwd rond 1400, een zadeldak en dat was in die tijd heel bijzonder. Door een brand in 1612 is een deel van de kerk afgebrand en staat de toren nu los van het overige deel van de kerk. Hoewel veel gebouwen verloren zijn gegaan telt Oosterland nog 16 rijksmonumenten, waaronder de kerk en de toren, het gasthuis en de molen. 

Gasthuis

Een mooi gebouw met prachtige gevel is het voormalige armenhuis, te danken aan een bijzondere inwoonster van Oosterland: ambachtsvrouw Suzanne Maria Lonque. Ze trouwde met Johan Cau, de burgemeester van Zierikzee, maar werd al jong weduwe. Ze bleef niet bij de pakken neerzitten, ze heeft heel veel betekend voor Oosterland. Zo zorgde ze voor de bouw van het armenhuis in 1754. In dit armenhuis, Gasthuis genaamd, mochten veertien gezinnen gratis wonen. In de tuin staat een beeldje van de oprichtster, Suzanne Lonque. 

Ook zien - in Oosterland