4 blijvende herinneringen aan de Watersnoodramp van 1953

Het is alweer 70 jaar geleden dat de Watersnoodramp over grote delen van Nederland trok. De herinneringen aan die vreselijke rampnacht zijn nog zichtbaar op Schouwen-Duiveland. Denk bijvoorbeeld aan de uitdaging die de verzilting van de landbouwgrond na het doorbreken van de dijken met zich meebrengt. Maar ook de houten geschenkwoningen zijn nog een blijvende en levende herinnering aan 1 februari 1953. 

Hulp na de ramp: Houten geschenkwoningen

Na de ramp ontving Nederland internationale hulp. Niet alleen met voedsel, dekens en kleding maar ook in de vorm van huisvesting. In totaal schonken Noorwegen, Zweden, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Frankrijk 860 houten geschenkwoningen, waarvan ongeveer 300 voor Schouwen-Duiveland. Deze woningen zijn 70 jaar later nog steeds watersnooderfgoed. In het Watersnoodmuseum kun je het Deense type huis ook van binnen bewonderen.

Meer over Houten geschenkwoningen

Zoutschade nog steeds merkbaar

Door de doorbraak van de dijken in 1953 overspoelde een groot gebied met zout water. Toen het water verdampte waren nog niet alle zorgen verdwenen, want het zout kristalliseerde op en in de muren van de bebouwing. Een restauratie leidt in vele gevallen tot verergering van de schade zoals bij De Nikolaas in Brouwershaven het geval was. Het zeewater stond hier tijdens de ramp tot tweeënhalve meter hoog.

Gevolgen van zoutschade
Kerk in Brouwershaven

Betonnen caissons: Van monument tot museum

Door de Watersnoodramp werden er grote gaten in de dijken geslagen. Voor het afsluiten van deze gaten werden betonnen blokkendozen (caissons) gebruikt. Begin november 1953 werd het laatste dijkgat bij Ouwerkerk gedicht. Tijdens de 40-jarige herdenking van de ramp kwam het idee om in één van de caissons een permanent museum in te richten. Inmiddels zijn alle vier de caissons onderdeel van het museum en dient de vijfde caisson als museumbrasserie.

Zo werd het gat gedicht
Op-Schouwen-Duiveland-Watersnoodmuesum-Foto-Uit-De-Lucht

Herdenkingsmonumenten

Jaarlijks worden op 1 februari de slachtoffers van de Watersnoodramp 1953 herdacht. Dit gebeurt op verschillende plekken op Schouwen-Duiveland zoals op begraafplaatsen en bij het monument naast het museum. Elke tien jaar vindt er een nationale herdenking plaats zoals nu het geval op 1 februari 2023.

Hier wordt herdacht
Op-Schouwen-Duiveland-Watersnoodmonument-In-Ouwerkerk