Noordwelle

Noordwelle dankt zijn naam aan de ligging ten noorden van een dam, in die tijd welle genoemd, waarmee een voormalige kreek werd afgedamd. Het inmiddels verdwenen Zuidwelle lag ten zuiden van de dam. Hoewel Noordwelle weinig inwoners heeft, is het een hechte gemeenschap met veel activiteiten en een paar jaarlijks terugkerende evenementen. 

Ringdorp

Het ringdorp ligt in een cirkel rondom de Corneliuskerk. Deze kerk uit 1450 werd volledig verwoest tijdens de aanval van de Staatse troepen op de Spaanse bezetting. In de zeventiende eeuw is de kerk weer opgebouwd en nu vormt de kerk het centrum van het dorp. Aan de rand van de ring vind je een travalje, een replica van hoe deze er vroeger uitzag. Hierin werden vroeger de paarden beslagen. 

Straô Rieën

Ieder jaar vinden er evenementen plaats, waarvan de Kunstschouw en Straô Rieën de grootste zijn. Aan het eind van de winter rijden versierde paarden tijdens Straô Rieën in een grote optocht naar het strand. Op het strand galopperen en draven de paarden even los, voordat ze de zee in gaan. De traditie gaat ver terug. Dit evenement trekt nu ieder jaar vele deelnemers én bezoekers, van binnen en buiten Schouwen-Duiveland. 

Meer over Straô Rieën
Strao Renesse