Ouwerkerk

Ouwerkerk is het oudste dorp van Schouwen-Duiveland, waarschijnlijk al ontstaan in de elfde eeuw.  Je zult het vooral kennen van het Watersnoodmuseum dat hier staat. Ouwerkerk heeft veel verliezen geleden, vooral door de Watersnoodramp in 1953. Je hoort en leest de persoonlijke verhalen in het museum. Als je gaat wandelen langs de kreek zie je ook de verschillen in landschap van voor én na de ramp. 

Watersnoodramp in 1953

De Watersnoodramp in 1953 heeft Ouwerkerk zwaar getroffen. Een op de zes inwoners kwam om en grote delen van het dorp verdwenen onder de golven. Het was het laatste gebied waar de dijken werden gesloten, pas in de nacht van 6 op 7 november werd het laatste dijkgat gedicht. Hiervoor waren vier caissons uit de Tweede Wereldoorlog nodig, die vanuit Zuid-Engeland naar Ouwerkerk werden gesleept. Wandel tijdens je bezoek aan Ouwerkerk ook even naar de nieuwe begraafplaats en sta stil bij het Watersnoodmonument. Een beeld met een om hulp vragende hand die door een grote golf wordt verzwolgen.  

Meer over strijd tegen het water

Krekengebied Ouwerkerk

Lange tijd stroomde er na de Watersnoodramp water het land in, pas in november werd het dijkgat gedicht. Hierdoor is een groot krekengebied ontstaan bij Ouwerkerk. Door het zoute water was de grond niet meer geschikt voor landbouw. Er zijn nieuwe bomen rond de kreek geplant en er ontstond een nieuw natuurgebied.

Ook zien - in Ouwerkerk