Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Expositie “De vrede van Parijs en wat daaraan voorafging”

Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Het is dit jaar 700 jaar geleden dat de Vrede van Parijs werd gesloten. Met de Vrede van Parijs kwam een einde aan de jarenlange strijd tussen de graven van Holland en Vlaanderen over het bezit van Zeeland. Deze strijd bereikte een hoogtepunt in 1304 met de belegering van Zierikzee en de zeeslag op de Gouwe. Op 6 maart 1323 werd uiteindelijk de Vrede van Parijs bezegeld. Zeeland Bewestenschelde, met Middelburg als hoofdstad, en Zeeland Beoostenschelde, met Zierikzee als hoofdstad, werden toen samengevoegd tot één geheel. De expositie bestaat uit diverse schilderijen, kostuums, foto’s en rekwisieten rondom dit thema.

De expositie is samengesteld door de Stichting Vrienden Erfgoed Zierikzee.

Locatie