Bouw van de Deltawerken

Het antwoord op de rampnacht van 1 februari 1953 waren de Deltawerken; een keten van dammen, dijkverhogingen, sluizen en keringen. Drie weken na de ramp wordt de Deltacommissie opgericht met als taak om overstromingen in de toekomst te voorkomen. De commissie stelt in hun zeer unieke en ambitieuze plan voor om de zeearmen af te sluiten, waardoor de kustlijn 620 kilometer korter zou worden. De plannen waren gemaakt door Johan van Veen, die in de jaren ‘30 al waarschuwde voor de zwakke dijken in het land. Door de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw waren zijn plannen nooit in overweging genomen. Die noodzaak is er na de ramp nu wel. Van Veen wordt benoemd tot ‘watergrootmeester’ en zal uitgroeien tot ‘vader van het Deltaplan’. Jammer genoeg heeft hij alleen de bouw van de Hollandse IJsselkering mee kunnen maken, want in 1956 overlijdt hij onderweg naar een bespreking met de Deltacommissie aan een hartstilstand.

Oosterscheldekering

De grootste uitdaging is de Oosterscheldekering ook wel Stormvloedkering genoemd, het beroemdste Deltawerk. De kering is negen kilometer lang en de Oosterscheldekering bestaat uit 65 pijlers met daartussen 62 schuiven. De bouw van een pijler duurt anderhalf jaar. De opening van de stormvloedkering gebeurt door Koningin Beatrix op 4 oktober 1986.  

Eerste Deltawerken

Al een jaar na de ramp begint de bouw van de eerste van de dertien Deltawerken; de Hollandse IJsselkering. De Hollandse IJsselkering bestaat uit twee stalen schuiven van 620.000 kilo. In de jaren 60 volgen de Zandkreekdam, Veerse Gatdam & de Grevelingendam en in de jaren 70 wordt de bouw van de Haringvlietdam en de Brouwersdam voltooid.  

Afronding Deltawerken

Het sluitstuk van de Deltawerken is de Maeslantkering in 1997. Het onderhoud aan de verschillende Deltawerken is nooit gestopt. De Deltawerken worden constant onderhouden om te zorgen dat ze lang meegaan. Naast technisch onderhoud, is het schilderen van de Deltawerken een belangrijke taak, om te voorkomen dat de zeewind en het zeewater de constructie niet te veel aantast. De Deltawerken beschermen niet alleen het land tegen de zee. Ze zorgen ook voor nieuwe natuurgebieden en hebben Zeeland bereikbaar over land gemaakt. In totaal heeft het Deltaplan 14 miljard gulden gekost (omgerekend 6,35 miljard euro).  

Alle deltawerken

Meer herinneringen - aan de Watersnoodramp